Jak vlastně vypínač funguje

Mezi věci, které používáme každý den, aniž bychom si to uvědomovali, patří i vypínač https://www.lightpark.cz/vypinace-a-zasuvky-schneider-unica/. Stal se tak samozřejmou součástí našich životů, že mu již prakticky nevěnujeme pozornost. Můžete si to ověřit – schválně se zkuste zamyslet, kolikrát jste již od rána nějaký vypínač stiskli. Uvidíte, že to číslo vás překvapí.

 

Vzhledem k tomu, jak přehlížené jsou, není divu, že se ani příliš nezajímáme o to, jak vlastně fungují. Tedy alespoň do té doby, než se porouchají. Avšak obvykle se jedná o zařízení s takovou životností, že tyto případy jsou skutečně velmi vzácné.

 

vypinac3

 

A jak tedy vypínače fungují? Jsou zde dva základní principy. Jeden najdeme u těch, které ovládají nějaký elektrický přístroj, ten druhý u těch, které působí nikoliv elektricky, nýbrž mechanicky. A ač je výsledek práce obou typů podobný, přeci jen se jejich zpracování liší.

 

Pokud jde o ten elektrický, pak zde jde především o spojování či rozpojování kontaktů, které umožňují tok elektrické energie to přístroje. Pokud jsou rozpojené, elektrický proud nemůže volně proudit a přístroj je vypnutý. Naopak pokud jsou spojené, pak daný stroj pracuje.

 

Je však třeba říci, že kontakt může být pouze jednoduchý, jako například u stropního osvětlení. Zde jsou prostě dva režimy – zapnuto a vypnuto, rozsvíceno a zhasnuto, žádno nuance. Ovšem pak jsou tu přístroje, kde si přímo volíte, které z mnoha kontaktů budou spojeny. Příkladem mohou být pračky s jejich nejrůznějšími pracími programy. A podle toho, které kontakty se spojí, bude přístroj pracovat.

 

vypinac4

 

Mechanické pak fungují trošku jinak. Ty najdeme obvykle tam, kde je potřeba regulovat průtok, ať už kapaliny nebo plynu. Asi nejběžnějším příkladem, se kterým se setkáváme, jsou vodovodní kohoutky. Ty v sobě mají zabudovanou nepropustnou bariéru, a otáčením ji buď zvedáme, nebo spouštíme. A podle toho, nakolik je zvednutá, tolik teče vody. Jiným příkladem pak mohou být kohoutky u plynového sporáku.

 

Jak je vidět, ač se jedná ve své podstatě o jednoduché principy, jsou velmi efektivní. Není divu, že jsou používány dodnes.